Consells per aconseguir una pàgina de contacte efectiva


En aquesta publicació us explicarem els continguts bàsics que ha de contenir una pàgina de contacte i exposarem els resultats de l’anàlisi de diverses pàgines d’aquest tipus que et donaran idees per millorar la de la teva web o botiga.

Una bona pàgina de contacte ha de contenir segur 4 ítems importants:

1) Formulari
És una obvietat, però si volem rebre contactes, cal posar mitjans per que els usuaris en facin arribar els seus missatges

2) Dades personals i perfils socials
Moltes vegades els usuaris no en tenen prou amb disposar d’un formulari, és per això que facilitar altres dades com l’email, xaxes socials, telèfon, adreça i nom de l’empresa dona confiança i afavoreix l’arribada de missatges.

3) Frase o text que animi a convertir
Dona motius al client per contactar. Escriu frases que expliquin les bondats i diferència del teu producte amb la competència.

4) Avis legal
És obligatori informar de l’ús de les dades

Ara que sabem quins continguts mínims ha d’incorporar la pàgina de contacte, us exposem les nostres conclusions, extretes de l’anàlisi de diverses planes de contacte que ens ha permès establir un patró més o menys comú a totes, que et permetran millorar l’estructura i disseny.

Primer de tot hem de fer que el contingut sigui responsive, que s’adapti als diferents dispositius.

Després cal tenir present que cal col·locar la informació de manera que permeti una lectura correcta d’esquerra a dreta.

Un punt important on la informació guanya especial rellevància és el triangle “màgic” un punt principal on un alt percentatge d’usuaris miren en qualsevol plana.

Un bon anàlisi de heatmaps / punts calents, ens donaran resposta a molts dubtes sobre cada pàgina de contacte en concret, però el més comú són visualitzacions d’esquerra a dreta de dalt a baix, tot i que la composició i el disseny poden alterar aquest patro, com en el exemple.

Hem d’aprofitar els primers impactes per aconseguir explicar i convèncer a l’usuari de què som la millor opció explicant els nostres beneficis, diferencies i avantatges.

Ultimes notícies