Optimització de campanya de comunicació digital

Aquí us mostrem els resultats d’una de les últimes campanyes de comunicació digital que hem posat en marxa.
En aquesta campanya hem treballat, el posicionament SEO, landing pages, SEM, Mail Marketintg i Social Media Marketing. El conjunt d’accions ens han dut a aconseguir un augment de trafic del 406% i d’un 80% en la conversió, en comparativa en el mateix període de l’any passat.

Case study Marketing Digital

Contabem amb una acció de mail marketing poc efectiva, una acció erràtica a xarxes socials i unes campanyes de Google Adwords poc optimitzades i amb poca intencionalitat, si teníem en compte els objectius del client.

Conjuntament vàrem adequar les seves idees ( pla de marketing ) a una versió digital, els vàrem assessorar en quins espais, missatge i format eren els més adients per dur a terme aquestes accions de comunicació i posteriorment coordinar la gestió d’aquests, executant també l’optimització SEM, SEO, la creació de landing pages i el disseny dels emails marketing. A tot això l’hi hem sumat un conjunt d’accions d’inbound marketing i remarketing.

Ultimes notícies