Certificats SSL que són i per a què serveixen

Aquestes són les diferents notificacions que pot mostrar el navegador als usuaris segons si el teu web té o no certificat.

Un certificat SSL serveix per crear una transmissió de dades entre un servidor i l’usuari web totalment xifrada o encriptada i brindar així la seguretat del visitant d’una pàgina web. És una manera de dir-los als teus clients que el teu lloc és autèntic, real i fiable per ingressar dades personals.

Google és una de les empreses més proactives en seguretat online i en el passat any 2017 va instaurar un nou departament per controlar l’addició de certificats SSL (o HTTPS) a les webs, ja tinguin passarel·la de pagament o no, ja que al final la gran majoria d’elles recullen alguna dada de l’usuari.

Per molt que vulguis actuar amb tècniques SEO, SEM sobre la teva web, no serviran de res si Google els diu que no visitin la teva web

Certificats SSL amb validació de domini

Certificats per a un únic domini, de manera que els subdominis no queden certificats dins d’aquesta validació. per exemple shop.midominio.com o altres de similars no estarien inclosos.

Certificats SSL Multi domini (SAN).

Certificats per a més d’un domini. Això vol dir que van a cobrir dominis similars com “midominio.es”, “midominio.com”, “midominio.net”, etc ..

Certificats SSL Wildcard.

Els certificats SSL de Wildcard cobreixen il·limitadament tots els subdominis en un únic domini arrel o nom d’amfitrió com ara “tienda.midominio.com” o “blog.midominio.com”.

Certificats SSL amb validació d’organització o empresa.

És similar a la primera opció de Domini Únic però destinada a llocs basats en contingut que no necessiten assegurar un comerç electrònic amb passarel·la de pagament …
Per obtenir aquest certificat et caldrà validar totes les dades de l’empresa:
– Comprovar l’existència jurídica, física i operativa de l’entitat.
– Comprovar que la identitat de l’entitat coincideix amb els registres oficials.
– Verificar el dret de l’entitat a utilitzar el domini especificat en el certificat amb validació ampliada.
– Verificar que l’entitat ha autoritzat degudament l’emissió del certificat amb validació ampliada

Certificats SSL Estès EV

Els certificats SSL estesos s’anuncien com l’opció “més segura” ja que per a obtenir-s’han de passar nombroses validacions. Es caracteritza per una barra d’adreces verda en la majoria dels navegadors moderns, que ofereix més confiança als usuaris.

Ultimes notícies