Copilux

Quant a Copilux

Copilux Ofimàtica és una empresa jove adaptada a les noves tecnologies en reproducció de documents: copiadores, impressores, equips multifunció, gestió documental, consumibles, etc…tant per a l’entorn de l’oficina com per al professional.

Treballs realitzats: