Escola d’Administració Pública de Catalunya

Quant a Escola d’Administració Pública de Catalunya

L’Escola és un organisme autònom de caràcter administratiu, fundat el 1912, adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

Treballs realitzats: