Imatge corporativa

Tenir una imatge corporativa clara i definida, ajuda a la nostra empresa a ser reconeguda pels nostres clients.

La imatge corporativa defineix tots aquells aspectes de comunicació que tenen a veure amb el teu projecte. És molt important que tota la gràfica que representi a la nostra empresa tingui coherència, és vital oferir una imatge d’unitat i que en veure qualsevol element que tingui a veure amb la teva empresa o projecte sigui totalment identificat pel teu públic.

Tenir definida una bona imatge corporativa
és alguna cosa essencial per la teva empresa.

No se sol treballar sempre amb el mateix equip de disseny, per aquesta raó s’ha de tenir tot un manual d’estil perquè estiguin pautades totes les característiques i indicacions a tenir en compte per a qualsevol tipus de producció.

En un procés de 3 setmanes captem l’esperit de la teva empresa, creem una imatge gràfica que representi els teus valors i intencions.

Perquè nosaltres?

Oferim un disseny únic per al teu projecte, cobrint totes les necessitats que puguis tenir i marcant l’esperit del teu negoci per a totes les representacions gràfiques.

Si tens alguna pregunta o curiositat, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres