LA IP Y LAS DNS

Quina és la teva adreça dins d’internet?

lasDNS

Una IP sempre es refereix a un punt en internet, un punt geolocalizat, com si es tractés d’una adreça d’una casa. En aquest punt, en el cas de les webs hi ha un servidor, que en termes curts i clars, és un ordinador potent connectat 24h.

Llavors qui són les DNS? Són taules amb relació de domini – IP. Així podem associar cada domini a una IP i per tant a un servidor dins de tot internet. Com a internet hi ha molts servidors DNS, en cas de treballs de canvi de servidor o de domini, els canvis poden arribar a trigar de 24 a 48 hores.

Per posicionament és molt important que la teva IP estigui al lloc on està el públic objectiu. Ja que els cercadors entendran que quan la gent busqui el teu web serà de més proximitat per a ells.A més recorda que si la teva IP és compartida amb altres dominis, la reputació d’aquesta IP es pot veure compromesa. Mai saps si algú amb qui comparteixes IP està fent un ús abusiu de mailing o tenint programari malintencionat allotjat.

Ultimes notícies