Actualització web Woocommerce Gabriel Brau

Projecte realitzat per a : Gabriel Brau
Pots veure-ho a: gabrielbrau.com
Publicat al: Juny 2018

Descripció del projecte:

Actualització del disseny de la plantilla wordpress per gabrielbrau.com
S'han actualitzat els estils i millorat la navegació i les pàgines de compra de producte, per aconseguir una millor conversió dels usuaris.
S'ha activat una campanya de captació de contactes oferint consells i coneixements, per reforçar el valor de la marca.

Actualització web Woocommerce Gabriel Brau

T’ha agradat aquest projecte?

Si vols fer un projecte similar o tens alguna idea, no ho dubtis i contacta amb nosaltres contacta amb nosaltres

Treballs relacionats