Tipus de comptes a facebook per gestió de campanyes de màrqueting

Tots coneixem els perfils de Facebook, els grups i les pàgines però per la gestió de publicitat d’aquestes últimes existeixen una sèrie de perfils o accessos que, en funció de les necessitats, ens caldrà donar d’alta.

Compte publicitari personal

És el compte més bàsic, destinat exclusivament a la gestió d’anuncis a facebook e instagram, ideal per la gestió d’una sola pàgina i amb un únic administrador d’anuncis.

Administrador comercial

Una eina molt interessant per gestionar diversos comptes i treure el màxim de partit a la teva publicitat.

Des de l’administrador comercial tenim 3 grans àmbits de gestió
  1. Usuaris: on afegirem el personal del nostre equip i l’hi assignarem accessos
  2. Comptes: On podrem vincular les nostres pàgines, comptes publicitaris, instagram i apps
  3. Origen de les dades: Un espai on gestionar el conjunt d’elements que proporcionen dades per les teves campanyes com ara els píxels, catàlegs o configuracions per obtenir mètriques personalitzades.

Des de l’administrador comercial de facebook podem agrupar els comptes per projectes per exemple amb pàgines d’una mateixa empresa o controlar el funcionament dels diferents pixels instal·lats o catàlegs publicats, crear campanyes, administrar pàgines de facebook, crear tipus de públics que podem fer servir a les diferents campanyes. Una eina ideal si has de gestionar més d’una pàgina.

Ultimes notícies