WordPress, ¿temas o plantillas?

Wordpress tema o plantilla?

Es fa servir la paraula tema o plantilla, per referir-se a mateix concepte, però no és així. En aquest post ensenyarem les diferències que hi ha entre tema i plantilla, per a poder expressar en cada cas al que ens volem referir correctament.

Temas WordPress

def .: Entenem com a tema o theme WordPress, el sistema d’arxius que s’instal·len en el nostre site, per definir els aspectes de disseny i funcionalitat que afectaran la totalitat del nostre web.

Dit d’una altra manera, són tota l’estructura d’arxius que defineixen com es comportarà el nostre site:

  • Contingut d’estructura general i estructura de pàgina concreta i els seus continguts (per exemple archive.php)
  • Aspectes de disseny visual (css).
  • Comportaments (funcions, javascript, etc ..).
Plantillas WordPress

def .: Plantilla WordPress, el disseny d’una pàgina concreta dins de el tema sencer.

Tenim una plantilla per a cada secció o apartat que hi ha al nostre site, com ara el single.php, usat per a la visualització d’una entrada concreta, o l’page.php que mostra la visualització d’una pàgina.

També podem crear plantilles genèriques, que podem aplicar a pàgines concretes, per aplicar una visualització o comportament diferent a una pàgina concreta.

Us de plantillas a WordPress
elecion de plantillas WordPress

WordPress té l’opció de poder assignar plantilles a pàgines en concret. Amb això guanyarem a una visualització o comportament especial per a la pàgina que triem.

No tots els temes inclouen aquest tipus de plantilles, per això posarem un exemple per si mai heu tractat amb elles.

Posem pel cas, que m’interessa crear una página en concret en format landing, on ens interessa fixar l’atenció de l’visitant a l’CTA (crida a l’acció) i preferim no despistar amb el contingut de l’header, capçalera, menú etc., ni el contingut de l’footer .

Doncs la millor opció seria generar una plantilla dins del nostre tema, on no es mostrin aquests continguts.

Un altre exemple que sol usar-se bastant en els temes, és men l’àmbit d’estructura, on seleccionant la plantilla podem definir l’amplada de la pàgina, full ample, amb sidebar i un infinit etcètera.

Conclusions

En aquest article no ens posarem molt tècnics comentant tota l’estructura interna d’un tema WordPress, el deixarem per un altre post.

En poques paraules, el tema, afecta a tot el que vegem en general en el frontal del nostre site i la plantilla afecta la visualització estructura o comportament d’una pàgina en concret dins del nostre site.

Ultimes notícies